OBCHODNÉ A DODACIE PODMIENKY

Dodacie a platobné podmienky:

dodacia lehota je 4-10 pracovných dní (závisí od množstva a druhu tovaru). Ak sa dodacia lehota predĺži, budeme Vás o tom informovať. V zriedkavých prípadoch sa stáva, že Vašu objednávku nie sme schopní vybaviť. V takom prípade Vás budeme informovať o náhradnom riešení. Tovar je dodávaný na dobierku pre objednávky zasielané po celom území Slovenska.

Dopravné a balné účtujeme ak objednávka nepresiahne sumu 3000,-Sk z DPH.


Spôsob objednávky tovaru:

- on-line objednávkou požadovaného tovaru pomocou nákupného košíka

- elektronickou poštou

Náležitosti objednávky tovaru:

pre záväzné potvrdenie objednávaného tovaru musí objednávka obsahovať nasledujúce údaje:

- typ, špecifikácia tovaru a počet kusov podľa aktuálneho cenníka

- fyzická osoba nepodnikateľ (meno a priezvisko), fyzická osoba podnikateľ, spoločnosť s.r.o., a.s. a iné (obchodné meno kupujúceho, IČO, DIČ)

- fakturačné údaje (fakturačná adresa, ulica, číslo, mesto, PSČ)

- kontaktný telefón, e-mail (pre prípadné upresnenie objednávky)

Výmena tovaru:

pokiaľ nie ste s tovarom spokojný a chcete ho vymeniť za iný, je to možné urobiť do 7 dní od prevzatia tovaru za predpokladu, že je tovar v bezchybnom stave. Náklady na výmenu tovaru znáša objednávateľ.

Vrátenie tovaru:

zo zákona je možné bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru za predpokladu, že je tovar v bezchybnom stave. Po spätnom obdržaní tovaru Vám najneskôr v lehote 15 dní vrátime peniaze v plnej výške. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ.

Reklamácie:

práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ (servisný technik) určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa (servisného technika) určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Reklamácie doručené na našu adresu písomne (pošta, fax, e-mail) vybavujeme cez pracovné dni. Aby bolo možné reklamáciu uznať, je nutné najprv tovar doporučene(nie dobierkou) poslať na našu adresu, kde posúdime rozsah oprávnenosti reklamácie. O vybavení reklamácie Vás budeme písomne informovať. Prípadné reklamácie týkajúce sa nesprávne dodaného tovaru vybavujeme v najkratšom možnom čase, najprv však treba dodaný tovar odoslať späť na našu adresu.

AQUASAM,s.r.o. ručí kupujúcemu za:

cenu tovaru tak, ako je propagovaná v čase objednávky; prípadné zmeny ceny po dátume objednania nemajú žiadny vplyv na dodanie tovaru v objednanej cene. AQUASAM,s.r.o.ručí za pripojenie riadnej faktúry ako daňového dokladu do každej zásielky a za dodanie správneho druhu tovaru a množstva na základe objednávky kupujúceho.

AQUASAM,s.r.o. neručí kupujúcemu za:

oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou, príp. nesprávne udanou adresou prijímateľa. AQUASAM,s.r.o. neručí za neprijatie objednávky v prípade nezavineného výpadku internetového spojenia ,prípadné nedodanie zásielky napr.: ide najmä o dočasné, alebo trvalé vypredanie tovaru, príp. iné dlhodobé nepredvídateľné prekážky na ceste k predajcovi. AQUASAMs.r.o. neručí za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné poškodenie reklamovať u pošty).

******--------- NOVINKY---------******

AS.2108
AS.2108
50.82 €
1.531 SkGS.3504.A
GS.3504.A
89.00 €
2.681 SkN 14
N 14
17.04 €
513 SkN 27
N 27
24.10 €
726 SkDesign: wmtrade.sk
© 2020 aquasam
Joomla! International Edition je slobodný softvér šírený pod licenciou GNU/GPL.
T739
T739
T2452, T2454
T2452, T2454
N 01
N 01
B07
B07